Nguyên tắc tính phí dịch vụ chứng nhận

Việc tính phí dịch vụ chứng nhận của Vinacontrol được thực hiện theo nguyên tắc:

 1. Số ngày công để thực hiện, trong đó:
  • Một ngày công kéo dài 8 giờ làm việc, không kể 1 giờ nghỉ ăn trưa; 
  • Từ 4 giờ trở lên tính là một ngày công làm việc;
  • Dưới 4 giờ tính là nửa ngày công làm việc.
 2. Phí phân tích/thử nghiệm mẫu cần thực hiện.
 3. Chi phí đi lại, lưu trú của chuyên gia đánh giá và các phụ phí liên quan khác tính theo chi phí phát sinh thực tế.

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn