Quy định về việc cấp, mở rộng phạm vi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận

Mục đích

Nhằm đưa ra các quy định đối với việc cấp, mở rộng phạm vi, đình chỉ và hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận và các điều kiện liên quan khác mà Cơ sở/ Nhà sản xuất/ Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận sản phẩm phải tuân thủ để đảm bảo rằng các tổ chức này có đủ năng lực, độ tin cậy trong việc cung cấp sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn/ quy chuẩn.

Phạm vi

Áp dụng trong phạm vi hoạt động chứng nhận sản phẩm của Vinacontrol và Cơ sở/ Nhà sản xuất/ Doanh nghiệp có yêu cầu/ đăng ký chứng nhận tại Vinacontrol.

Tài liệu

Các quy định về hướng dẫn chứng nhận sản phẩm và cấp, mở rộng phạm vi, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận

Tải về : Tại đây


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn