Tuyển dụng

Tuyển dụng Chuyên viên Thị trường – Phụ trách Marketing
05/04/2024

Tập đoàn Vinacontrol - Văn phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thị trường – Phụ trách Marketing

Xem thêm
Tuyển dụng Chuyên viên Thị trường – Phụ trách Marketing
28/02/2024

Tập đoàn Vinacontrol - Văn phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thị trường – Phụ trách Marketing

Xem thêm
Tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư và Phát triển – Phụ trách nghiên cứu thị trường, sản phẩm
26/12/2023
Tập đoàn Vinacontrol - Văn phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư và Phát triển - Phụ trách Dự án Đầu tư
 
 
 
Xem thêm
Tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư và Phát triển – Phụ trách Dự án Đầu tư
26/12/2023

Tập đoàn Vinacontrol - Văn phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng Chuyên viên Đầu tư và Phát triển - Phụ trách Dự án Đầu tư

Xem thêm
Vinacontrol Hà Nội thông báo tuyển dụng 04/2023
19/04/2023

Vinacontrol Hà Nội thông báo tuyển dụng 04/2023

Xem thêm
Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 tuyển dụng
09/03/2023

Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 của Vinacontrol tại Hà Nội đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự

Xem thêm
Vinacontrol Hà Nội thông báo tuyển dụng 02/2023
22/02/2023

Vinacontrol Hà Nội thông báo tuyển dụng 02/2023

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 11/2022
04/11/2022

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 11/2022

 
Xem thêm
Vinacontrol tuyển dụng Nhân viên Lái xe
20/09/2022

Vinacontrol tuyển dụng Nhân viên Lái xe

Xem thêm
Vinacontrol tuyển dụng Chuyên viên Marketing
18/08/2022

Vinacontrol tuyển dụng Chuyên viên Marketing

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn