Hóa chất

laboratory-1009178_800 

Vinacontrol cung cấp phạm vi rộng các dịch vụ thí nghiệm để kiểm tra sự an toàn hàng hóa  và chứng nhận hợp quy các sản phẩm hóa chất nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả và phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan quản lý.

Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên hoặc nhân tạo. Hóa chất và các sản phẩm từ hóa chất có mặt ở khắp mọi nơi trong đời sống của chúng ta.

Nhóm hàng hóa chất gồm:

Với đặc tính riêng biệt, hóa chất là ngành công nghiệp phức tạp với nhiều khó khăn nhất định. Chẳng hạn khi thay đổi môi trường, tác dụng với nước hay các chất ở dạng khí tự do có trong không khí, hóa chất rất dễ phản ứng hóa học. Do đó, các hóa chất hoặc các sản phẩm làm từ hóa chất bị biến chất, hư hỏng, hao hụt… làm ảnh hưởng đến người sản xuất, người sử dụng và giá trị sử dụng cũng như giá trị thương mại của hàng hóa. Hơn nữa, sự biến đổi chất lượng sản phẩm có thể dẫn đến tranh chấp giữa các bên có liên quan.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng phản ứng có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, vận chuyển hoặc xếp dỡ. Tại những khâu này, bao bì có thể bị rách, vỡ, hoặc gặp sự cố như ướt nước mưa, nước biển, do kho chứa hàng/phương tiện vận chuyển không đảm bảo điều kiện bảo quản.

Tại Vinacontrol, các chuyên gia của chúng tôi với vai trò bên thứ ba độc lập luôn sẵn sàng giúp bạn đánh giá sự phù hợp, phân tích, thử nghiệm và chứng minh nguyên liệu, quy trình sản xuất, sản phẩm của hóa chất bạn tuân thủ các yêu cầu về quy định, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn mới nhất. Tất cả với mục đích tạo điều kiện tốt nhất để sản phẩm đó thâm nhập vào mọi thị trường trên thế giới và tránh các tranh chấp không đáng có.

Loại hình dịch vụ Hóa chất

GIÁM ĐỊNH

Đánh giá sự phù hợp

Giám định số lượng, khối lượng

Giám định xuất xứ

Giám định bao bì, ký mã hiệu

Giám định cảm quan/ngoại quan

Giám định phẩm chất/chất lượng

Giám định xếp dỡ/chằng buộc, chèn lót

CHỨNG NHẬN

Chứng nhận phục vụ công bố hợp chuẩn, hợp quy

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Chứng nhận ISO 14001

Chứng nhận hiệu ứng nhà kính theo JCM và ISCC

THỬ NGHIỆM

Xác định thành phần

Kiểm tra hàm lượng

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn