Phục vụ Quản Lý Nhà nước

Vinacontrol là tổ chức được các cơ quan Quản lý Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành chỉ định là tổ chức thực hiện giám định, kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận đối với nhiều loại hàng hoá và sản phẩm.

port-675539_800

Vinacontrol hỗ trợ đánh giá và chứng nhận sự phù hợp của hàng hoá đối với các quy định của Nhà nước về chất lượng, an toàn và một số tiêu chí bắt buộc khác.

Bên cạnh việc hỗ trợ về dịch vụ, Vinacontrol sẽ tư vấn hỗ trợ để đảm bảo dịch vụ được thực hiện tối ưu về thời gian và chi phí.

Danh sách đối tượng mặt hàng Vinacontrol được chỉ định thực hiện kiểm tra chuyên ngành phục vụ Quản lý Nhà Nước:

Năng lực của Vinacontrol được các cơ quan quản lý Nhà nước công nhận thông qua việc chỉ định thực hiện các dịch vụ giám định/ thử nghiệm theo yêu cầu như sau:

  1. Giám định hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước do Cục Hải quan Thành phố Hà Nội - Tổng cục Hải quan cấp.
  2. Giám định công nghệ dự án đầu tư do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp.
Lĩnh vực/hàng hóa Cơ quan chỉ định Đơn vị được chỉ định Phạm vi được chỉ định
Bộ Công Thương
An toàn thực phẩm Bộ Công Thương

Tập đoàn Vinacontrol

Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol

Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol

Kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương 

Vinacontrol Đà Nẵng

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ Quản lý Nhà nước 
Dệt may  Bộ Công Thương

Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol Hải Phòng (Bổ sung)

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Giám định/ chứng nhận chất lượng dệt may theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 01:2017/BCT 
Khăn giấy và giấy vệ sinh Bộ Công Thương

Tập đoàn Vinacontrol

 Thử nghiệm các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phù hợp với QCVN 09:2015/BCT
Bộ Khoa Học và Công Nghệ    
Máy móc thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng Bộ Khoa Học và Công Nghệ 

Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol Quảng Ninh

Vinacontrol Đà Nẵng

Tổ chức thực hiện giám định đối với:

  • Máy móc thiết bị nhập khẩu đã qua sử dụng;
  • Dây chuyền công nghệ nhập khẩu đã qua sử dụng.
Theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg
Phương tiện đo, chuẩn đo lường Tổng cục đo lường chất lượng

Tập đoàn Vinacontrol

Cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Thép Tổng cục đo lường chất lượng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chứng nhận, giám định chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 7:2011/BKHCN

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chứng nhận thép không gỉ phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2019/BKHCN theo phương thức 7

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chứng nhận thép làm cốt bê tông (trừ thép dự ứng lực) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 7:2019/BKHCN theo phương thức 7

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

 Chứng nhận thép làm cốt bê tông (trừ thép dự ứng lực) phù hợp quy chuẩn kỹ thuật QCVN 7:2019/BKHCN theo phương thức  5

Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol Hải Phòng

Chứng nhận, giám định chất lượng đối với lô sản phẩm, hàng hóa là thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa theo phương thức 7 đối với thép làm cốt bê tông và thép không gỉ

Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 1 Vinacontrol  Thử nghiệm thép theo danh mục được chỉ định
Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 Vinacontrol  Thử nghiệm thép theo danh mục được chỉ định
Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh Thử nghiệm lĩnh vực Hóa học theo danh mục được chỉ định
Khí dầu mỏ hóa lỏng Tổng cục đo lường chất lượng Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Vinacontrol Hải Phòng

Thử nghiệm, chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2012/BKHCN và quy định phát luật hiện hành

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Thử nghiệm và Chứng nhận theo phương thức 7 sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng sử dụng làm khí đốt dân dụng và khí đốt công nghiệp phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2019/BKHCN và quy định phát luật hiện hành

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm khí dầu mỏ hóa lỏng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN8:2019/BKHCN và quy định phát luật hiện hành
Vinacontrol Hà Nội Chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
Bồn bể chứa Tổng cục đo lường chất lượng Tập đoàn Vinacontrol Kiểm định phương tiện đo đối với Bể trụ đứng và Bể trụ ngang
Xăng & nhiên liệu Diesel  Tổng cục đo lường chất lượng   Thử nghiệm đối với lĩnh vực xăng và nhiên liệu diesel
Dầu nhờn động cơ đốt trong Tổng cục đo lường chất lượng Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh Chứng nhận sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN theo phương thức 7.
Điện - điện tử  Tổng cục đo lường chất lượng Vinacontrol Hà Nội Chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
Vinacontrol Hải Phòng

 Chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh   Chứng nhận theo phương thức 7 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành
An toàn thực phẩm  Tổng cục đo lường chất lượng

Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol Hải Phòng

Giám định dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doann thực phẩm.
VietGap Tổng cục đo lường chất lượng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chứng nhận VietGap
Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn    
Phân bón  Cục Trồng trọt  TT phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Quảng Ninh

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Đà Nẵng.

Phòng kiểm nghiệm phân bón 
Chứng nhận hữu cơ Cục Trồng trọt Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh Chứng nhận sản phẩm trồng trọt phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia

An toàn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông lâm sản

An toàn thực phẩm

Cục Bảo vệ thực vật

TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Phòng thử nghiệm về thuốc bảo vệ thực vật/ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông, lâm sản
 Thức ăn chăn nuôi  

 

 
Cục Chăn nuôi    Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh Chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm xuất khẩu, nhập khẩu

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Vinacontrol Hải Phòng

Chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

TT phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

TT phân tích và thử nghiệm 2 – Vinacontrol

Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm
Tổng Cục Thủy Sản TT phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol Thử nghiệm lĩnh vực thức ăn thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
Khử trùng  Cục Bảo vệ thực vật 

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng container bằng Methyl Bromide theo tiêu chuẩn AFAS

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật
Phân bón   Cục Bảo vệ thực vật

TT Phân tích và thử nghiệm 1 - Vinacontrol

Phòng thí nghiệm Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lĩnh vực phân bón

Vinacontorl TP. Hồ Chí Minh

Vinacontrol Hải Phòng

Chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Chứng nhận hợp quy sản phẩm phân bón phù hợp với quy định tại Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón
Vinacontrol Hải Phòng Ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu
Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh
Bộ Y tế
An toàn thực phẩm Bộ Y tế

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y Tế
Thiết bị y tế  Bộ Y tế Vinacontrol Hà Nội Phân loại trang thiết bị y tế
Bộ Tài Nguyên và Môi Trường    
Phế liệu nhập khẩu  Bộ Tài nguyên & Môi trường 

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol Quảng Ninh


Giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol Đà Nẵng

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Bộ Giao Thông Vận Tải
Thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động Bộ Giao thông vận tải Vinacontrol CE Đánh giá sự phù hợp đối với thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động theo QCVN 104:2019/BGTVT
Bộ Xây Dựng
Vật liệu xây dựng  Bộ Xây dựng   Vinacontrol CE Thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD
TT Phân tích và thử nghiệm 2 - Vinacontrol  Thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS- XD 1235

 

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn