Quy định về sử dụng dấu chứng nhận phù hợp và biểu tượng (logo) Vinacontrol

Mục đích

Quy định về mẫu thiết kế và sử dụng dấu chứng nhận phù hợp (dấu hợp chuẩn, hợp quy) cho sản phẩm đã được Công ty chứng nhận.

Phạm vi

Áp dụng trong phạm vi hoạt động chứng nhận của Vinacontrol và các đối tượng khách hàng/ Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất có sản phẩm được Công ty chứng nhận.

Tài liệu

Quy định về sử dụng dấu chứng nhận phù hợp và biểu tượng (logo) Vinacontrol

Tải về : Tại đây


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn