Thủ tục/ Quy trình giải quyết khiếu nại

Mục đích

Đảm bảo giải quyết đúng đắn, khách quan và kịp thời các phàn nàn, khiếu nại và yêu cầu xem xét lại.

Phạm vi

Áp dụng trong phạm vi hoạt động chứng nhận của Vinacontrol và các đối tượng khách hàng/ Doanh nghiệp/ cơ sở sản xuất có sản phẩm được Công ty chứng nhận.

Tài liệu

Thủ tục/ Quy trình giải quyết khiếu nại

Tải về : Tại đây 


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn