Tiêu chuẩn rừng PEFC

Chứng nhận Tiêu chuẩn rừng PEFC

The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) là một tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1999 tại châu Âu (tại Pháp) với các hoạt động thúc đẩy quản lý rừng bền vững thông qua việc chứng nhận độc lập bởi bên thứ ba. PEFC làm việc trong suốt chuỗi cung cấp sản phẩm để thúc đẩy thực hành tốt trong việc quản lý rừng và để đảm bảo rằng gỗ và các sản phẩm từ rừng được sản xuất và tuân theo các tiêu chuẩn sinh thái, xã hội và đạo đức cao nhất. Nhờ nhãn sinh thái, khách hàng và người tiêu dùng có thể xác định các sản phẩm từ rừng được quản lý bền vững.

PEFC là một tổ chức bảo trợ hoạt động bằng cách ủng hộ hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia phát triển thông qua quá trình nhiều đánh giá các bên liên quan ưu tiên tính phù hợp và các điều kiện của địa phương. Với 38 hệ thống chứng chỉ quốc gia được thông qua và hơn 275 triệu ha rừng được cấp chứng nhận, PEFC là hệ thống chứng chỉ rừng lớn nhất thế giới.

Hiện nay, PEFC bao gồm 43 thành viên quốc gia và hợp tác các bên liên quan quốc tế như các tổ chức xã hội dân sự, các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các cơ quan liên chính phủ. PEFC là hệ thống chứng chỉ phù hợp cho các chủ rừng nhỏ bao gồm cả tại gia đình và cộng đồng rừng quốc gia. Khoảng 25% diện tích rừng của thế giới được quản lý bởi 2 tỷ gia đình và các thành viên cộng đồng, với 40% rừng ở miền Bắc thuộc sở hữu của 30 triệu hộ gia đình và 25% rừng ở miền Nam thuộc sở hữu hoặc quản lý bởi cộng đồng.

tieu_chuan_rung_800

Thông qua cơ chế sáng tạo cho nhóm và chứng nhận vùng, PEFC hỗ trợ chủ sở hữu nhỏ để đạt được công nhận trên thị trường do đó làm cho một đóng góp lâu dài đến đời sống và phát triển nông thôn. Cho đến nay, hàng trăm ngàn gia đình và cộng đồng và rừng thuộc sở hữu đã có được chứng chỉ PEFC.

Tiêu chuẩn quản lý rừng PEFC được phân ra thành 2 loại chứng nhận cụ thể:

  • PEFC-FM (Forest Management certification): Chứng nhận về quản lý rừng. Chứng chỉ PEFC-FM dành cho các đơn vị trồng và khai thác rừng.
  • PEFC- CoC (Chain of Custody certification): Chứng nhận về chuỗi hành trình sản phẩm. Chứng chỉ PEFC – CoC dành cho các đơn vị chế biến các sản phẩm từ rừng. Chứng nhận hệ thống quản lý cho các đơn vị sản xuất, chế biến và thương mại những sản phẩm từ rừng.

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn