Thông báo cổ đông

Nghị quyết 42/NQ-HĐQT
28/02/2022

Nghị quyết 42/NQ-HĐQT

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 và Báo cáo Quản trị Công ty 2021
26/01/2022

Tập đoàn Vinacontrol Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 và Báo cáo Quản trị Công ty 2021.

Xem thêm
Nghị quyết 152/NQ-HĐQT
03/12/2021

Nghị quyết 152/NQ-HĐQT

Xem thêm
Nghị quyết 123/NQ-HĐQT
08/09/2021

Nghị quyết 123/NQ-HĐQT

Xem thêm
Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6T 2021
30/07/2021

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6T 2021

Xem thêm
Thông báo 251/CV-CBTT về việc ký HĐ kiểm toán năm 2021
23/06/2021

Thông báo 251/CV-CBTT về việc ký HĐ kiểm toán năm 2021

Xem thêm
Công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
11/06/2021

Vinacontrol công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm
Nghị quyết 79/NQ-HĐQT
03/06/2021

Nghị quyết 79/NQ-HĐQT

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021
28/05/2021

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

Xem thêm
TB số 193/TB-HĐQT về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Vinacontrol năm 2021
13/05/2021

TB số 193/TB-HĐQT về việc đăng ký tham dự ĐHĐCĐ Vinacontrol năm 2021

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn