Thông báo cổ đông

CTCP Tập đoàn Vinacontrol (mã cổ phiếu: VNC) đạt chuẩn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán
22/06/2022

CTCP Tập đoàn Vinacontrol (mã cố phiếu: VNC) là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo kết quả khảo sát của Chương trình IR Awards 2022.

Xem thêm
Nghị quyết 151/NQ-HĐQT
01/06/2022

Nghị quyết 151/NQ-HĐQT

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
25/05/2022

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Xem thêm
TB số 92/HĐQT-TB tạm ứng cổ tức 2021 và ĐHĐCĐ Thường niên 2022
30/03/2022

TB số 92/HĐQT-TB tạm ứng cổ tức 2021 và ĐHĐCĐ Thường niên 2022 

Xem thêm
Vinacontrol công bố Báo cáo tài chính năm 2021
22/03/2022

Vinacontrol công bố Báo cáo tài chính năm 2021

Xem thêm
Nghị quyết 42/NQ-HĐQT
28/02/2022

Nghị quyết 42/NQ-HĐQT

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 và Báo cáo Quản trị Công ty 2021
26/01/2022

Tập đoàn Vinacontrol Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021 và Báo cáo Quản trị Công ty 2021.

Xem thêm
Nghị quyết 152/NQ-HĐQT
03/12/2021

Nghị quyết 152/NQ-HĐQT

Xem thêm
Nghị quyết 123/NQ-HĐQT
08/09/2021

Nghị quyết 123/NQ-HĐQT

Xem thêm
Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6T 2021
30/07/2021

Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6T 2021

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn