Thông báo cổ đông

Quyết định 488/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh
08/09/2022

Quyết định 488/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh

Xem thêm
Quyết định 188/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol
22/08/2022

Quyết định 188/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol

Xem thêm
Nghị quyết 187/NQ-HĐQT
22/08/2022

Nghị quyết 187/NQ-HĐQT

Xem thêm
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022
21/07/2022

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Xem thêm
Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022
11/07/2022

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Xem thêm
CTCP Tập đoàn Vinacontrol (mã cổ phiếu: VNC) đạt chuẩn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán
22/06/2022

CTCP Tập đoàn Vinacontrol (mã cố phiếu: VNC) là doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo kết quả khảo sát của Chương trình IR Awards 2022.

Xem thêm
Nghị quyết 121/NQ-HĐQT
01/06/2022

Nghị quyết 121/NQ-HĐQT

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022
25/05/2022

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

Xem thêm
TB số 92/HĐQT-TB tạm ứng cổ tức 2021 và ĐHĐCĐ Thường niên 2022
30/03/2022

TB số 92/HĐQT-TB tạm ứng cổ tức 2021 và ĐHĐCĐ Thường niên 2022 

Xem thêm
Vinacontrol công bố Báo cáo tài chính năm 2021
22/03/2022

Vinacontrol công bố Báo cáo tài chính năm 2021

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn