Thông báo cổ đông

Thông báo số 245/TB-CBTT về việc Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
17/05/2024

Thông báo số 245/TB-CBTT về việc Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm
Quyết định số 83/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023
09/05/2024

Quyết định số 83/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về việc Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

Xem thêm
Thông báo số 209/CV-CBTT về việc tái bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát
25/04/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 209/CV-CBTT về việc thay đổi nhân sự của Công ty.

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
24/04/2024

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

Xem thêm
Thông cáo báo chí ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Vinacontrol Group
24/04/2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin chi tiết về ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Xem thêm
Thông cáo báo chí: Thông báo thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Vinacontrol Group
19/04/2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thông tin chi tiết về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Xem thêm
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
01/04/2024

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ_Nguyễn Thị Thuỷ Ngân
20/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Nguyễn Thị Thuỷ Ngân

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ_Phan Văn Hùng
20/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phan Văn Hùng

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ_Mai Tiến Dũng
14/03/2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Mai Tiến Dũng

Xem thêm
024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn