Tuyển dụng

Văn phòng Tập đoàn tuyển dụng 01 chuyên viên IT
17/06/2020

Văn phòng Tập đoàn tuyển dụng 01 chuyên viên IT

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhiều vị trí
24/03/2020

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng nhiều vị trí

Xem thêm
VNC Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhiều vị trí
21/02/2020

VNC Quảng Ninh thông báo tuyển dụng nhiều vị trí

Xem thêm
VNC Hà Nội tuyển dụng 04 Giám định viên
04/02/2020

VNC Hà Nội tuyển dụng 04 Giám định viên

Xem thêm
Văn phòng Tập đoàn tuyển dụng 01 chuyên viên Content Marketing
02/12/2019

Văn phòng Tập đoàn tuyển dụng 01 chuyên viên Content Marketing

Xem thêm
VNC Hải Phòng tuyển dụng 02 Giám định viên
06/11/2019

VNC Hải Phòng tuyển dụng 02 Giám định viên

Xem thêm
Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
01/07/2019

Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol

Xem thêm
Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng nhiều vị trí
21/05/2019

Vinacontrol Quảng Ninh tuyển dụng các vị trí giám định viên về máy móc thiết bị; xăng dầu, dầu thực vật; dệt may;v.v...

Xem thêm
Vinacontrol Đà Nẵng tuyển dụng vị trí Kỹ sư hàng hải
13/05/2019

Vinacontrol Đà Nẵng tuyển dụng vị trí Kỹ sư hàng hải

Xem thêm
Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol
11/03/2019

Trung tâm phân tích vả thử nghiệm 1 Vinacontrol tuyển dụng Phân tích viên

Xem thêm
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn