Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng 02/2022

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

thng_bo_tdl_page_1_800

thng_bo_tdl_page_2_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn