Văn Phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng 4/2022

Tập đoàn Vinacontrol - Văn Phòng Tập đoàn thông báo tuyển dụng chuyên viên Đấu thầu và Quản lý dự án.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

vnc.tuyn_dng_800

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn