Thông báo giao dịch cổ phiếu_Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu_Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông báo số 26/ĐTKDV-ĐT4 


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn