Thông báo 251/CV-CBTT về việc ký HĐ kiểm toán năm 2021

Tập đoàn Vinacontrol thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán 2021 với Công ty TNHH Enrn & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn