Thông báo số 423/CV-CBTT

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 423/CV-CBTT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP Tập đoàn Vinacontrol Lạng Sơn theo Thông báo số 5107/23 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 

Chi tiết vui lòng xem tại đây: Thông báo số 423/CV-CBTT


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn