Quyết định 488/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Quyết định 488/QĐ-HĐTV về việc bổ nhiệm Ông Bùi Duy Anh, Phó Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh. 

Chi tiết về Quyết định bổ nhiệm xem tại đây,

31.08.2022-_s_48.q-htv-_bnhim_cb_qly-_bui_duy_anh_page-0001_800


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn