Quyết định 206/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Quyết định 206/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh theo nhiệm kì Hội đồng thành viên (2018 - 2023). 

Chi tiết về Quyết định bổ nhiệm xem tại đây,

q_206-bo_nhim_thnh_vin_htv_vnc_hcm


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn