Quyết định 205/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Quyết định 205/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lợi, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đảm nhiệm vị trí  Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết về Quyết định bổ nhiệm xem tại đây,

q_205-bo_nhim_tg_vnc_hcm


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn