Quyết định 204/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và thôi Tổng Giám đốc Công ty TNHH giám

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Quyết định 204/QĐ-HĐQT về việc:

- Bổ nhiệm ông Bạch Khánh Nhựt, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh theo nhiệm kì Hội đồng thành viên (2018 - 2023). 

- Ông Bạch Khánh Nhựt thôi kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ chí Minh.

Chi tiết về Quyết định bổ nhiệm xem tại đây,

q_204-thi_kim_nhim_tg_vnc_hcm


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn