Quyết định 203/QĐ-HĐQT thôi chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ C

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Quyết định 203/QĐ-HĐQT về việc Ông Phan Văn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol kiểm chủ tịch HĐTV Công ty TNHH giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh thôi kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết về Quyết định bổ nhiệm xem tại đây,

q_203-thi_kim_nhim_ch_tch_htv_vnc_hcm


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn