Quyết định 188/QĐ-HĐQT bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Quyết định 188/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm ông Bạch Khánh Nhựt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Vinacontrol kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh.

Chi tiết về Quyết định bổ nhiệm xem tại đây,

 2022._qd_b_nhim_pg_bch_khch_nht_800

Trân trọng,

 


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn