Nghị quyết 152/NQ-HĐQT

Kính gửi quý Cổ đông Nghị quyết số 152/NQ-HĐQT.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn