Nghị quyết 123/NQ-HĐQT

Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết 123/NQ-HĐQT:

Chi tiết vui lòng xem tại đây

vinacontrol_nq_123-nq-hqt_page_1_800

vinacontrol_nq_123-nq-hqt_page_2_800

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn