Nghị quyết số 203/ĐHĐCĐ-NQ

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Qúy Cổ đông Nghị Quyết số 203/ĐHĐCĐ-NQ về việc thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho CTCP Tập đoàn Vinacontrol theo đúng quy định.

Chi tiết vui lòng xem tại đây: 

Trân trọng,


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn