Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2024.

Chi tiết vui lòng xem tại đây 


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn