Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Công văn số 237/CV-CBTT về việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn