Thông báo số 355/HĐQT-TB

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Thông báo số 355/HĐQT-TB về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết vui lòng xem tại đây


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn