Quyết định chốt thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Quyết định số 54/HĐQT-QĐ chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

q_s_54_cht_ngy_t_chc_i_hi_c_ng_nh_km_page-0001_800


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn