Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol xin trân trọng gửi tới quý cổ đông "Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023"

- Thông báo 79/TB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2023 chi tiết xem tại đây

cv_79_ngy_ng_k_cui_cng_thc_hin_quyn_tham_d_i_hi_ng_c_ng_page-0001_800

cv_79_ngy_ng_k_cui_cng_thc_hin_quyn_tham_d_i_hi_ng_c_ng_page-0002_800


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn