Nghị quyết 176/NQ-HDQT

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Qúy Cổ đông Nghị Quyết số 176/NQ-HDQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để triển khai soát xét Báo cáo tài chính năm 2023.

  • Nghị Quyết số 176/NĐ-HĐQT vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn