Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Báo cáo Quản trị Công ty 2022

Tập đoàn Vinacontrol công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 và Báo cáo Quản trị Công ty 2022

1. Báo cáo Quản trị Công ty 2022 - Xem tại đây

2. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 - Xem tại đây

Trân trọng,

 

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn