Nghị quyết 103/NQ-HĐQT

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi Quý cổ đông Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT: Nghị quyết Cuộc họp HĐQT bất thường.

Chi tiết vui lòng xem tại đây

Trân trọng,


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn