Nghị quyết 100/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức 2022

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi quý cổ đông Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đây


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn