GỬI YÊU CẦU PHÂN TÍCH TRỰC TIẾP TẠI CÁC ĐƠN VỊ VINACONTROL

Quý khách vui lòng tải mẫu yêu cầu phân tích dưới đây và điền đầy đủ toàn bộ thông tin yêu cầu. Sau đó, vui lòng kí và đóng dấu ở cuối văn bản rồi gửi đến đơn vị Vinacontrol được yêu cầu.
Vinacontrol cam kết sẽ không tiết lộ thông tin quý khách cung cấp trong văn bản này.
Mẫu yêu cầu phân tích

GỬI YÊU CẦU PHÂN TÍCH TRỰC TUYẾN

Quý khách có thể gửi thôn tin yêu cầu trực tuyến bằng cách điền vào mẫu form dưới đây. Sau khi gửi, quý khách vui lòng bổ sung văn bản có kí và đóng dấu sau. Vinacontrol cam kết không tiết lộ thông tin quý khách cung cấp trong văn bản này.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ YÊU CẦU

Tên đơn vị yêu cầu (*)
Địa chỉ (*)
Điện thoại (*)
Fax
Mã số thuế (*)

Tên người liên hệ
Điện thoại
Email

TÌNH TRẠNG MẪU VÀ NỘI DUNG YÊU CẦU PHÂN TÍCH

Mã hóa Loại/Tên mẫu hàng Ký hiệu mẫu Số lượng Tình trạng mẫu
(Ghi rõ tình trạng bao gói, niêm phong, lượng mẫu ...)
Chỉ tiêu yêu cầu phân tích Phương pháp phân tích
Ghi chú

YÊU CẦU VỀ CẤP KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Số phiếu kết quả cần cấp:

Bằng Tiếng Việt
Bằng Tiếng Anh

Thời hạn cấp kết quả
Yêu cầu mẫu sau phân tích
Hủy Trả lại khách hàng Lưu
Hình thức trả kết quả bằng
Bưu điện Fax Email Đến nhận
Sử dụng nhà thầu phụ
Không