May mặc & Dệt may

apparel-tees-large.jpg_800

Các dịch vụ đối với sản phẩm may mặc mà Vinacontrol cung cấp có thể kể đến giám định lỗi, đánh giá kiểu dáng, thiết kế, phân tích, chứng nhận sự phù hợp thành phần chất vải giúp cho người sử dụng và doanh nghiệp nắm rõ được chất lượng, sự an toàn của sản phẩm, hiệu quả và sự tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của các cơ quan quản lý.

Các sản phẩm may mặc bao gồm quần áo, khăn quàng, khăn tay, găng tay, cavat, nơ, v.v… là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thời hiện đại. Không đơn giản là để che chắn thân thể trước mưa nắng của thời tiết, chúng còn một thứ ngôn ngữ không lời giúp thể hiện cá tính, phong cách của người mặc.  

Đặc điểm của các sản phẩm may mặc là tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Chính vì vậy người sử dụng nên hiểu rõ các hóa chất có trong sản phẩm liệu có ảnh hưởng tới an toàn sức khỏe. Nếu là một doanh nghiệp, bạn có thể phải lưu tâm thêm đến các lỗi của lô hàng, kiểu dáng, thiết kế của sản phẩm hoặc sự tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của cơ quan quản lý.

Tại Vinacontrol, chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ, giúp giải tỏa mọi lo lắng liên quan đến các sản phẩm may mặc, từ kiểm tra độ an toàn của sản phẩm, đánh giá nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, sản phẩm đầu ra đến chứng nhận sự phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn mới nhất.

Vinacontrol là đơn vị thực hiện kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm dệt may phù hợp QCVN 01:2017/BCT.

Chi tiết các quyết định chỉ định:

Bộ Công Thương quyết định chỉ định Vinacontrol Hà Nội, Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh,  thực hiện việc giám định/chứng nhận chất lượng sản phẩm dệt may phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng fomaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Vinacontrol Hà Nội

Vinacontrol Hải Phòng

Vinacontrol Hải Phòng (Bổ sung)

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh (PT5)

Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh (PT7)

Các giải pháp của Vinacontrol đối với sản phẩm may mặc bao gồm:

Giám định

Đánh giá sự phù hợp

Giám định số lượng, chất lượng

Giám định xuất xứ

Giám định bao bì, ký mã hiệu

Giám định cảm quan/ngoại quan (kiểu dáng, thiết kế)

Giám định trong quá trình sản xuất (shop inspection)

Giám định trước khi giao hàng (Pre-Shipment inspection)

Giám sát xếp dỡ, chằng buộc

 

Kiểm định và hiệu chuẩn

Đo kiểm môi trường lao động

Chứng nhận

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

Chứng nhận phục vụ công bố hợp chuẩn, hợp quy

Thử nghiệm

Xác định thành phần

Thử nghiệm và phân tích các hợp chất hóa học

Thử nghiệm đặc tính vật lý

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn