Các tài liệu khác

Tập đoàn Vinacontrol kính gửi tới Quý cổ đông các tài liệu:

TT DANH MỤC TÀI LIỆU Chi tiết
1 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (cập nhật năm 2021) Tải về
2 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (cập nhật năm 2021) Tải về
3 Quy chế Công bố thông tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (cập nhật năm 2021) Tải về
4 Quy chế Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (cập nhật năm 2021) Tải về
5 Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (cập nhật năm 2021) Tải về

Trân trọng,

 

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn