Vinacontrol Hải Phòng thông báo mời chào giá cạnh tranh

Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng thông báo mời chào giá cạnh tranh. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Bên mời chào giá: Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng.
 2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị kiểm định.
 3. Dự án: "Đầu tư trang thiết bị triển khai dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế" tại Hải Phòng.
 4. Nguồn vốn: Từ quỹ đầu tư và phát triển của Tập đoàn.
 5. Hình thức: Chào giá cạnh tranh trong phạm vi toàn quốc.
 6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng cạnh tranh: từ 8 giờ ngày 12/7/2022 đến trước 14 giờ ngày 15/7/2022 (trong giờ hành chính).
 7. Địa chỉ phát hành/ Địa chỉ nhận hồ sơ chào hàng cạnh tranh:
  • Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng
   • Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Vinacontrol Hải Phòng.
   • Số 80 phố Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
   • Điện thoại: 0225.3760.454      Fax: 0225.3760.103
   • Email: hthuong@vinacontrol.com.vn; vnchaiphong@vinacontrol.com.vn
  • Hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí tại địa chỉ phát hành hồ sơ.
  • Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 14 giờ 30 phút, ngày 22/7/2022.

        8. Mọi thông tin xin liên hệ địa chỉ:

  • Bà. Hoàng Thị Thu Hương
  • Điện thoại: 0979876338; 0225.3760.454     Fax: 02225.3760.103
  • Email: hthuong@vinacontrol.com.vn

Tập đoàn Vinacontrol
 • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
 • +84 24 3943 3840
 • +84 24 3943 3844
 • vinacontrol@vinacontrol.com.vn