Tự công bố sản phẩm là gì? Những điều cần biết về tự công bố sản phẩm

1. Tự công bố sản phẩm là gì?

Tự công bố sản phẩm là quá trình mà một tổ chức hoặc cá nhân quyết định chịu trách nhiệm công khai thông tin về sản phẩm của mình đến người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước. Quá trình này thường được áp dụng trong lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng và thực phẩm.

Tự công bố sản phẩm đòi hỏi tổ chức hoặc cá nhân phải tự thực hiện quy trình kiểm tra, đánh giá và đảm bảo rằng sản phẩm của họ tuân thủ các quy định về an toàn, chất lượng và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Đồng thời, họ cần chuẩn bị các tài liệu và thông tin liên quan, bao gồm bản tự công bố sản phẩm và các tài liệu liên quan khác.

2. Các loại sản phẩm tự công bố

Các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm tự công bố các loại sản phẩm sau đây: thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, và vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm trừ các sản phẩm quy định đăng ký bản công bố sản phẩm.

Tuy nhiên, nếu sản phẩm hoặc nguyên liệu sản xuất/nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức hoặc cá nhân mà không tiêu thụ tại thị trường trong nước, thì không cần thực hiện các thủ tục tự công bố sản phẩm.

cbtp1_800

3. Hồ sơ tự công bố sản phẩm

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm các thành phần sau:

-       Bản tự công bố sản phẩm theo mẫu bao gồm các thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm; thông tin về sản phẩm; mẫu nhãn sản phẩm và yêu cầu về an toàn thực phẩm;

-       Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm phải được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận tuân thủ chuẩn ISO 17025 và có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ. Phiếu này bao gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định quốc tế, hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng được tổ chức hoặc cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế. Phiếu kết quả kiểm nghiệm này có thể là bản chính hoặc bản sao chứng thực.

4. Trình tự tự công bố sản phẩm:

Quá trình tự công bố sản phẩm được thực hiện theo các bước sau đây:

-       Tổ chức hoặc cá nhân tự công bố sản phẩm thông qua phương tiện thông tin công cộng hoặc trang thông tin điện tử của mình. Đồng thời, tổ chức hoặc cá nhân phải niêm yết công khai tại trụ sở của mình và nộp 01 (một) bản công bố thông qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định.

-       Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức hoặc cá nhân được quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.

-       Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố từ tổ chức hoặc cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức hoặc cá nhân và tên các sản phẩm đã tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan đó.

cbtp2_800

Trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên chung sản xuất cùng một sản phẩm, tổ chức hoặc cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương mà tổ chức hoặc cá nhân đã lựa chọn. Khi đã chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ, các lần tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó.

Các tài liệu trong hồ sơ tự công bố phải được viết bằng tiếng Việt. Trong trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nó cần được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải vẫn còn hiệu lực tại thời điểm tự công bố.

Trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, hoặc thành phần cấu tạo, tổ chức hoặc cá nhân phải tiến hành tự công bố lại sản phẩm đó. Đối với các thay đổi khác, tổ chức hoặc cá nhân phải thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được phép sản xuất và kinh doanh sản phẩm ngay sau khi thông báo được gửi đi.

5. Lựa chọn đơn vị hỗ trợ thực hiện tự công bố sản phẩm

Vinacontrol hiểu rằng quá trình đăng ký công bố và tự công bố có thể phức tạp và đòi hỏi sự chú trọng đến các chi tiết quan trọng. Vì vậy, Vinacontrol sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn trong việc xác định các chỉ tiêu phân tích thích hợp cho sản phẩm của bạn. Đồng thời, chúng tôi sẽ đảm bảo hồ sơ của bạn được chuẩn bị đầy đủ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định.

Với Vinacontrol, bạn có thể yên tâm rằng quy trình đăng ký công bố và tự công bố sản phẩm của bạn sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp và tối ưu nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Đội ngũ nhân viên của Vinacontrol có kinh nghiệm và sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các bước đăng ký công bố và tự công bố sản phẩm.

Liên hệ với Vinacontrol để được tư vấn: 0243 943 3840


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn