Thông cáo báo chí ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Vinacontrol Group

Vinacontrol là công ty giám định có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam và cũng là doanh nghiệp duy nhất trên sàn chứng khoán hoạt động trong ngành giám định hàng hoá. Trong nhiệm kỳ 5 năm 2018 - 2023, công ty luôn tăng trưởng bền vững, doanh thu năm sau cao hơn năm trước và trả cổ tức bằng tiền mặt 12-15%. Năm 2022, doanh thu của Vinacontrol đạt 638.216.963.809 đồng (tăng 7,93% so với năm 2021), lợi nhuận sau thuế đạt 37.611.162.860 đồng (tăng 23,17% so với năm 2021).

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, T.P. Hà Nội, Vinacontrol Group tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng hoạt động năm 2023 và tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028.

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, T.P. Hà Nội, Vinacontrol Group tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Quý cổ đông cùng đại diện Cán bộ nhân viên của Vinacontrol Group. Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023, tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 – 2028 cùng các nội dung quan trọng khác.

Kinh tế thế giới năm 2022 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và khó dự báo, lạm phát tăng cao buộc nhiều quốc gia trên thế giới phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Mặc dù vậy, kinh tế Việt Nam trong năm qua vẫn có sự hồi phục mạnh mẽ, lạm phát trong tầm kiểm soát và các cân đối lớn được bảo đảm. Trong bối cảnh nền kinh tế khởi sắc, hoạt động của Vinacontrol cũng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Tiền thân là Cục kiểm nghiệm hàng hóa Xuất nhập khẩu trực thuộc Bộ Thương Nghiệp (nay là Bộ Công thương), Vinacontrol là công ty giám định có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam, được thành lập năm 1957 và cổ phần hóa năm 2005. Cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên HNX với mã VNC từ tháng 12/2006. Đến hiện tại, Vinacontrol là doanh nghiệp duy nhất trên sàn hoạt động trong ngành giám định hàng hoá.

Kết thúc năm 2022, toàn Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao, tiếp tục đánh dấu một năm thành công của Tập đoàn Vinacontrol trên chặng đường phát triển 65 năm của mình.

-       Tổng doanh thu trên BCTC hợp nhất đạt 638.216.963.809 đồng (đạt 107,26% so với kế hoạch, bằng 107,93% so với năm 2021);

-       Tổng doanh thu trên BCTC tổng hợp đạt 347.594.332.696 đồng (bằng 110,99% so với 2021).

-       Lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất đạt 37.611.162.860 đồng (đạt 101,65% so với kế hoạch, bằng 123,17% so với năm 2021);

-       Lợi nhuận sau thuế trên BCTC tổng hợp đạt 36.502.821.845 đồng (bằng 112,21% so với 2021);

-       Cổ tức dự kiến năm 2022 là 15%/vốn điều lệ.

Để hoàn thành được các nhiệm vụ kinh doanh được giao, HĐQT và Ban điều hành Vinacontrol Group đã luôn kiên trì theo đuổi định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững các mảng dịch vụ truyền thống; đồng thời tập trung đầu tư nguồn lực, trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật tại các Đơn vị. Chính vì vậy, Vinacontrol đã giữ được tốc độ tăng trưởng và đạt những thành tích nổi bật về mọi mặt, hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình kinh tế chung và thực trạng các lĩnh vực kinh doanh chính của Vinacontrol hiện nay, Hội đồng quản trị Vinacontrol Group xác định một số chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2023 như sau: Tổng doanh thu: 640 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37,8 tỷ đồng (báo cáo tài chính hợp nhất).

Định hướng hoạt động năm 2023, Vinacontrol tiếp tục tập trung nghiên cứu và phát triển các loại hình/dịch vụ mới. Đồng thời, đầu tư cho chuyển đổi số, tích hợp và đẩy mạnh áp dụng công nghệ số vào hoạt động của Tập đoàn, tận dụng các công nghệ để thay đổi căn bản cách thức vận chuyển, mô hình kinh doanh để tăng tốc các hoạt động kinh doanh cũng như cung cấp các giá trị mới cho khách hàng.


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn