Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng

Vinacontrol Quảng Ninh thông báo tuyển dụng. 

Chi tiết vui lòng xem tại đây

thng_bo_tuyn_dng_page_1_800_01

thng_bo_tuyn_dng_page_2_800_01

Trân trọng,


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn