Tuyển dụng Phân tích viên - TT Phân tích & Thử nghiệm 1 Vinacontrol

Tập đoàn Vinacontrol tuyển dụng 01 vị trí Phân tích viên Hóa học làm việc tại Trung tâm Phân tích và Thử nghiệm 1 Vinacontrol - Lô CN - 09 - 6, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Cụ thể như sau:

thng_bo_tuyn_dng_page_1_800

thng_bo_tuyn_dng_page_2_800_800

Trân trọng


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn