Thông báo số 301/TGĐ-NS về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh

Thông báo số 301/TGĐ-NS về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Thị trường - Vinacontrol Hồ Chí Minh

Chi tiết vui lòng xem tại đây,

2022.09._tb_b_nhim_g_ban_th_trng_vnc_hcm_page-0001_800


Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn