Thông báo số 673/TGĐ-NS

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã ban hành các Quyết định về công tác nhân sự tại Vinacontrol Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Trân trọng,


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn