Thông báo số 650/TGĐ-NS

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol đã ban hành các Quyết định về công tác nhân sự Lãnh đạo các đơn vị trong Tập đoàn.

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Trân trọng,


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn