Thông báo số 522/TGĐ-NS

Tổng giám đốc Tập đoàn Vinacontrol và Tổng Giám đốc Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh đã ban hành các Quyết định về công tác nhân sự cán bộ quản lý tại Vinacontrol Hải Phòng, Vinacontrol Đà Nẵng và Công ty Vinacontrol TP Hồ Chí Minh. 

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Trân trọng,

 

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn