Thông báo số 460/TGĐ-NS

Tổng giám đốc Tập đoàn Vinacontrol đã ban hành các Văn bán/Quyết định về công tác tổ chức bộ máy và nhân sự cán bộ Quản lý tại Công ty Vinacontrol TP Hồ Chí Minh, các chi nhánh Vinacontrol Hà Nội và Vinacontrol Lạng Sơn. 

Thông tin chi tiết xem tại đây.

Trân trọng,

 

024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn