Giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng từ 30/12

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng.

Theo đó, kể từ ngày 30.12.2021, thuế suất thuế nhập khẩu tối huệ quốc (MFN của một số nhóm mặt hàng như: thép, lúa mì, ngô,... sẽ được điều chỉnh giảm để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Đây là những nhóm mặt hàng có giá cả tăng cao trong giai đoạn vừa qua, tác động đến chi phí đầu vào của nhiều ngành sản xuất trong nước.

Cụ thể, thuế nhập khẩu của lúa mì giảm từ 3% xuống 0% và mặt hàng ngô từ 5% xuống 2% để hỗ trợ cho ngành chăn nuôi trong nước trước sức ép của việc tăng giá nguyên liệu.

02.12.2021_nh_gim_thu_nk_800

Tương tự, Chính phủ điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN của một số sản phẩm thép xây dựng, thép tấm với mức giảm thuế suất từ 5% đến 10% để góp phần hạ giá thép trong nước, thúc đẩy các doanh nghiệp giảm chi phí…

Bên cạnh đó, Nghị định số 101 cũng sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu và thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng để bảo vệ, thúc đẩy khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước, hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên thô, chưa qua chế biến và góp phần đơn giản biểu thuế, hạn chế gian lận thương mại.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh được thực hiện theo lộ trình để hạn chế các tác động đối các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho cho doanh nghiệp thời gian hợp lý điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh và xử lý hàng tồn kho.

Cụ thể, đối với các mặt hàng đá và sản phẩm làm từ đá được thực hiện theo lộ trình 3 giai đoạn theo 3 năm, từ năm 2022-2024 và mức tăng thuế suất của mỗi lần điều chỉnh không quá 5%.


024.3943.3840
Tập đoàn Vinacontrol
  • 54 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam
  • +84 24 3943 3840
  • +84 24 3943 3844
  • vinacontrol@vinacontrol.com.vn